fredag 5. mai 2017

Pop-up spisested

Profileringsdesign

Dette var en profileringsoppgave som vi hadde uka før påskeferien. Oppgaven gikk ut på å designe en kopp for Mysen videregående skole. Først gikk vi i grupper for å prøvde å finne skolens profil, vi spurte også folk på skolen hvordan de ville koppen skulle se ut.

Utprøvinger av fargeforslag gjort i Illustrator

Siden skolen for det meste er bygd opp av mursteiner så bestemte jeg meg for å jobbe ut ifra dette. Murveggen på koppen er ikke 'ferdig,' men mursteinene på utsiden er på vei inn for å få den ferdig. Dette skal representere hvordan mennesker er viktige byggesteiner i et samfunn, og at læring er byggesteiner hos mennesker, og at skolen hjelper med å bygge de opp.

Ett av mine fargeforslag på en mock-up